Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Werkwijze

Autisme Centrum Noord-Holland stemt af op het kind en zijn ouders. Elk kind bekijken we met een open, niet-oordelende blik en zonder verwachtingen. Elke dag opnieuw. Op basis van datgene wat het kind op een bepaald moment (aan)kan en voor gemotiveerd is, stellen we grote en kleinere doelen. Volgens individuele ontwikkelingsplannen en met veel evaluatiemomenten. Zo zet elk kind altijd op zijn eigen tijd een logische volgende stap in zijn ontwikkeling, zonder dat we het overvragen.

Onderwijs op maat in het Autisme Centrum door Heliomare

De kinderen krijgen een onderwijspakket op maat in zeer kleine groepjes door een docent van Heliomare. Daarnaast krijgen ze veel 1-op-1 begeleiding. Het zorgdeel van het Autisme Centrum wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner Esdége-Reigersdaal. We werken met methoden als Contactgericht Spelen en Leren en Growing Minds, waarbij contact, eigen motivatie, mogelijkheden en spelen centraal staan. Onze medewerkers worden intensief gecoached op hun open, niet-oordelende houding. Ouders zijn nauw betrokken bij alles wat wij doen. Zij kennen hun kind immers het beste.

In het beleid, de keuzes en het dagelijks handelen van Autisme Centrum Noord-Holland hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Elk kind verdient een volwaardige en gelukkige toekomst, midden in onze samenleving;
  • Autisme is geen defect, maar een vertraagde en/of versnelde ontwikkeling op verschillende ontwikkelgebieden;
  • Daarom kan en mag elk kind met autisme zich ontwikkelen naar eigen vermogen en behoefte;
  • Elk leerbaar kind heeft recht op onderwijs, op zijn eigen niveau en tempo;
  • Bij de begeleiding van kinderen met autisme houden we rekening met ‘de regenboog aan ontwikkelingsleeftijden’ van het kind;
  • Kinderen met autisme ontwikkelen zich beter als er sprake is van een veilige, flexibele omgeving, balans, contact en intrinsieke motivatie;
  • Ouders zijn een belangrijke, gelijkwaardige partner;
  • Individueel maatwerk waar nodig, meedoen waar mogelijk;
  • Wij zijn onafhankelijk en sluiten waar mogelijk en wenselijk aan bij algemene, maatschappelijke voorzieningen. Kansen en behoeften van het individuele kind zijn hierin leidend.

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.