Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Initiatiefnemers

Autisme Centrum Noord Holland is een ouderinitiatief. Drie moeders van een kind met autisme en een ontwikkelingsachterstand, geloofden dat ze, naast het reguliere aanbod in zorg en onderwijs, meer konden bereiken in de ontwikkeling van hun kind. Daarom startten ze, voordat zij elkaar kenden, alle drie een intensief thuisprogramma. Met trainingen, professionele begeleiders aan huis en liefdevolle, maar effectieve methoden. Zij zagen hun kinderen met deze aanpak - tegen alle prognoses in - opbloeien en ontwikkelen.
 
In de thuisprogramma’s zagen zij heel bijzondere dingen gebeuren. De kinderen begonnen rond hun zevende ineens toch nog te praten, werden zindelijk, kregen interesse in wederzijds contact en spel, en ontwikkelden schoolse vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Gewoon thuis, op hun eigen slaapkamertjes. Tegelijkertijd zagen ze dat hun kinderen in de onderwijs- en zorginstellingen waar ze zaten, meer en meer over- of ondervraagd werden. Met als gevolg dat twee van de kinderen overgingen op ‘overleven’, wat zich thuis uitte in gedragsproblematiek en een stagnatie in ontwikkeling. De ander werd weliswaar liefdevol verzorgd, maar miste de uitdaging op cognitief gebied. In alle gevallen omdat er, ondanks alle expertise, goede wil en zorgen, te weinig (financiële) ruimte is voor individuele afstemming en begeleiding op school en dagbesteding. Bovendien bleken de instellingen de meerwaarde van de methoden die zij in hun thuisprogramma’s gebruikten voor hun kinderen in te zien, maar zijn zij niet in staat dat aan te bieden.  

Toen zij elkaar ontmoetten op een bijeenkomst rond een van de methoden die ze in hun thuisprogramma’s toepasten, ontdekten de moeders dat ze tegen dezelfde dingen aanliepen en dezelfde dromen voor hun kinderen hadden: een fijne plek, op het snijvlak tussen onderwijs en zorg, waar hun kinderen tot bloei kunnen komen. Ze voerden veel gesprekken samen, bezochten allerlei soortgelijke initiatieven in heel Nederland, spraken met iedereen die het wilde horen in hun netwerk. Ze ontdekten dat er veel leerbare kinderen zijn waarvoor het huidige onderwijs niet passend is, ook in de regio Noord-Holland. En dat deze kinderen vaak niet eens ‘in beeld’ zijn, bijvoorbeeld omdat ze vanwege hun handicap een vrijstelling van de leerplicht hebben gekregen. Ze besloten over te gaan tot actie. Ze formuleerden uitgangspunten, definieerden doelgroep en product, maakten een plan. Eind 2017 vonden ze Esdege-Reigersdaal bereid het initiatief volledig te faciliteren en vonden ze in Heliomare een betrouwbare onderwijspartner. 

De drie initiatiefnemers zijn Heidi Grifhorst, Lenny Kroone en Monique Tesselaar.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.