Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

Scholing dwarslaesierevalidatie voor verpleegkundigen en verzorgenden

Om patiënten met een dwarslaesie kwalitatief goede zorg te bieden heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig. Als specialist in medisch specialistische revalidatie voor dwarslaesiepatiënten vinden wij het belangrijk onze kennis over te dragen in het belang van de patiënt. Daarom kunnen verpleegkundigen/verzorgenden een 6-daagse scholing in de specialistische dwarslaesiezorg bij ons volgen.

Beschrijving

Na een theoretische inleiding over de primaire en secundaire gevolgen van een dwarslaesie volgen verschillende modules waaronder: voeding, decubitus, ademhaling, mictie-en defecatiestoornissen. Daarbij worden praktische lessen gegeven over ADL, lig en zithoudingen, handfunctie  en gespreksvoering. Binnen de module gespreksvoering  komen aan bod:  complexe psychische problematiek  en het  thema bejegening.

Het stimuleren van eigen regie en revaliderend werken, loopt als rode draad door deze scholing. Voor alle dagen zijn voorbereidende opdrachten, verwerkingsopdrachten en als eindopdracht een case study. onderdeel van de scholing.

Deelnemers

Je bent verpleegkundige/verzorgende die werkzaam is op een afdeling of in een thuiszorg organisatie waar patiënten met een dwarslaesie revalideren of verblijven.

Werkwijze

De scholing wordt gegeven door o.a. een verpleegkundige, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut en psycholoog. Allen zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met een dwarslaesie. Responsie/ hoorcolleges  worden afgewisseld met praktijklessen en aan het einde van de scholing volgt een presentatie door de cursisten van de case study.

Scholingsdata/locatie

Scholingsdagen zijn op donderdag en vrijdag van 08.30-16.30 uur

30 en 31 januari  2020
27 en 28 februari 2020
26 en 27 maart 2020

De scholing wordt gegeven  in het revalidatiecentrum van
Heliomare
Relweg 51
1949 EC Wijk aan Zee.

Accreditatie/Certificering

Deze 6-daagse scholing is geaccrediteerd met 42 accreditatiepunten voor de V&VN.  Certificering vindt plaats aan het einde van de scholing als aan alle studieactiviteiten is deelgenomen.  

Studiebelasting

De studiebelasting is, naast de 48 contacturen, gesteld op 24 uur zelfstudie, door het bestuderen van literatuur, voorbereiding- en verwerkingsopdrachten.

Prijs/kosten

De geaccrediteerde 6-daagse scholing kost € 800 (incl. BTW).
Er bestaat ook een mogelijkheid om enkele lesdagen van deze scholing te volgen. De kosten zijn € 250,- per lesdag (incl. BTW).

Informatie en/of aanmelden

Miranda Schouten/Grada Rutten
Heliomare academie
T 088 920 80 51/86 82
E m.schouten@heliomare.nl
E g.rutten@heliomare.nl
www.heliomare.nl

Als verpleegkundige binnen de dwarslaesieafdeling wordt van je verwacht dat je toekomstgericht bent, binnen het zorgproces staat, dat je voortdurend bezig bent met het bijstellen van de doelstellingen en steeds gericht bent op de volgende stap in het revalidatieproces. Je bent in staat om ondersteuning en begeleiding te bieden aan patiënten en mantelzorgers.

Doelstellingen

  • Je kan verpleegkundige interventies/zorg toepassen binnen de mogelijkheden van de individuele patiënt.
  • Je kan in het verpleegplan de stoornissen, beperkingen en participatie problemen beschrijven en stemt de behandeldoelen af met de patiënt, naasten en binnen multidisciplinair verband.
  • Je bent je bewust wat de impact is van het hebben van een dwarslaesie; met betrekking tot kwaliteit van leven en eigen waarde en welke elementen belangrijk zijn bij het voeren van gesprekken.
  • Je kent het belang van een seksualiteitsbewuste bejegening en kan deze toepassen.
Aanvullende informatie

Inhoud lesdagen

Lesdagen 1 en 2

Je begint met de theorie. Wat is een dwarslaesie en wat zijn de primaire en secundaire gevolgen van een dwarslaesie?

Welke beperkingen kunnen er zijn en hoe beschrijf je die volgens het ICF model? Wat betekenen beperkingen in termen van activiteiten en participatie, zowel in de thuis situatie als in het maatschappelijk functioneren? In de praktijklessen over mobiliteit leer je hoe je een patiënt kunt faciliteren naar verschillende lig- en zithoudingen.

Je leert op welke wijze je de patiënt kunt stimuleren om zelf weer de regie te nemen over zijn/haar leven en zijn/haar zelfbeeld kunt helpen verstevigen.  Het hebben van een dwarslaesie heeft niet alleen invloed op het lichamelijk functioneren, maar ook op het psychisch functioneren. Je leert welke rol jij hebt en hoe je een adequate houding kunt aannemen in het verwerkingsproces.   

Lesdagen 3 en 4

Revalideren is voor patiënten een periode van grote inspanning. Voldoende energie is daarom belangrijk, door een inefficiënte ademhaling of ondervoeding kan er een gebrek aan energie ontstaan. Ademhaling en optimale voeding zijn belangrijke thema’s voor deze dagen, naast ADL, zelfverzorging en lopen met diverse hulpmiddelen. Het hebben van een dwarslaesie heeft grote invloed op de patiënt zelf maar ook op zijn/haar omgeving. Je leert vragen of problemen te signaleren en hoe je hierover het gesprek kunt aan gaan met patiënt en of zijn / haar naasten. Ook leer je  hoe je hierin als team kunt functioneren.

Mictie- en defecatiestoornissen komen vrijwel altijd voor en zijn vaak een groot probleem voor de patiënt. Je krijgt uitleg over de functie van de blaas, darmen en bekkenbodem in relatie tot (het niveau van) de dwarslaesie.  Verschillende behandelmethoden komen aanbod en de toepassing daarvan.

Lesdagen 5 en 6

Pijn als gevolg van de dwarslaesie speelt vaak een centrale rol in de behandeling. Je leert hoe pijn werkt in samenhang met de hersenen, hoe verschillende factoren van invloed kunnen zijn. De impact van een dwarslaesie op het gebied van intimiteit en de seksuele functies leer je herkennen en benoemen in termen van seksuele gezondheid. Wat betekent dit voor de patiënt? Wat is jouw rol als verpleegkundige? Je leert hoe je hier op een professionele manier mee om kunt gaan, met name door een seksualiteitsbewuste bejegening.

Zowel oedeem, als decubitus zijn onlosmakelijk met dwarslaesie verbonden. De verschillende soorten oedeem en behandelvormen komen aan bod. Alle aspecten die een rol spelen bij decubitus, zoals preventie, vroegtijdige signalering, soorten wonden en de behandeling passeren de revue.

In het laatste deel van de cursus wordt de opgedane kennis geïntegreerd door middel van het opstellen van een verpleeg/behandelplan. Het klinisch redeneer proces wordt doorlopen en de case studies worden gepresenteerd.

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.