Menu
Alles over onderwijs

Heliomare heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en beroepsopleidingen. Leerlingen en studenten leren en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op de manier die voor hun het best passend is.

Revalidatie en behandeling

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor medisch specialistische revalidatie. Voor volwassenen kan dat door opname (klinisch) of poliklinische behandeling. Kinderen en jongeren kunnen een poliklinisch traject doorlopen, ook als zij bij ons op school zitten. Daarnaast is voor mensen met hersenletsel behandeling of begeleiding mogelijk als zij al een revalidatietraject achter de rug hebben.

Arbeidsintegratie bij Heliomare

Iedereen met vragen over arbeids(re-)integratie kan bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding als u. Bijvoorbeeld als u: werk heeft maar dreigt uit te vallen door ziekte of een ongeval; werk heeft en door ziekte of ongeval bent uitgevallen; geen werk heeft, een uitkering ontvangt en weer wil werken óf een vraag heeft over arbeid of werken.

Bewegen en Sport bij Heliomare

Iedereen kan sporten, onafhankelijk van beperking, aandoening of tijdelijke blessure. Ons Beweeg- en sportcentrum is voor iedereen, met of zonder handicap, beperking of blessure. Wij zijn gespecialiseerd in medische fitness voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hoge bloeddruk of overgewicht. Volgt u bij ons een revalidatiebehandeling, dan is bewegen en sporten daarvan een belangrijk onderdeel.

10 juli 2023

Update - Leerlingenstop Heliomare College Heemskerk schooljaar '23 - '24

In verband met de grote toestroom van leerlingen voor Heliomare College Heemskerk zijn wij helaas genoodzaakt een leerlingenstop in te voeren voor het schooljaar 2023 -2024 voor steeds meer groepen en jaarlagen. Aanmelden van leerlingen voor de groepen waar nog plaats is, kan weer na de zomervakantie.

Heliomare College vervolgonderwijs (vmbo basis, vmbo kader, vmbo tl, havo en entree)

Instroom examenklassen

In de examenklassen van BK4, TL4 en Havo 5 is instroom in verband met het examenprogramma in principe niet mogelijk. Leerlingen dienen ingestroomd te zijn in het voorexamenjaar om deel te kunnen nemen aan het examen. 

Procedure

Alleen aanmeldingen met een compleet dossier worden aangenomen. Voor de leerlingen die in het 2e leerjaar of hoger instromen, geldt dat ook de TLV reeds moet zijn afgegeven. Voor de leerlingen in het 1e leerjaar geldt deze verplichting niet. Echter bespoedigt dit de aanname wel. 

Zorgplicht

Als de leerling wordt aangemeld voor een klas waarvan is aangegeven dat deze reeds vol is, kunnen wij de leerlingen helaas niet toelaten. De aanmelding kan dan verder niet onderzocht worden en daarmee vervalt ook onze wettelijke zorgplicht in het kader van passend onderwijs. De school van herkomst en het betrokken samenwerkingsverband gaan dan op zoek naar een passende oplossing. 

De meest actuele status voor wat betreft het Vervolgonderwijs treft u hier aan. 

Heliomare College Heemskerk, afdeling Arbeid & Dagbesteding

Voor Heliomare College Heemskerk, afdeling Arbeid & Dagbesteding (A&D) geldt voor het schooljaar 2023 -2024 een leerlingenstop voor alle groepen (onder- midden- en bovenbouw).

Wachtlijst

Indien gewenst kunnen wij leerlingen op een wachtlijst plaatsen voor klassen die vol zijn. In dat geval is het leveren van een volledig dossier noodzakelijk en moet de leerlingen eerst door de aanmeldcommissie plaatsbaar geacht worden. Plaatsing op een wachtlijst betekent geen schoolinschrijving en er is geen sprake van zorgplicht. 

Indien een plek vrijkomt, dan wordt contact opgenomen met de ouders van de leerlingen bovenaan de wachtlijst. Op basis van de meest recente gegevens van de leerling wordt dan opnieuw bekeken of de leerling kan worden toegelaten. Plaatsing op de wachtlijst biedt geen garantie tot plaatsing op Heliomare College Heemskerk. 

 

Deel dit bericht
Terug naar boven
Deze website maakt gebruik van cookies

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.

Heliomare plaatst cookies om de website goed te laten werken en om de website te verbeteren. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Maak uw keuze of u de cookies accepteert.